Абітурієнту

     Рейтинг вступників від 24.07.17
Рейтинг «Моделювання та конструювання промислових виробів»
Рейтинг «Швейне виробництво»
Рейтинг «Галузеве машинобудування»
Рейтинг «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
   
   Львівський коледж легкої промисловості КНУТД проводить для абітурієнтів підготовчі курси з 1 грудня - шестимісячні, з 1 березня - трьохмісячні. Запис на курси проводиться у приймальній комісії коледжу.
Положення про приймальну комісію коледжу за посиланням
Спеціалізації навчання у коледжі: 
«Моделювання та конструювання промислових виробів»
«Швейне виробництво»
«Галузеве машинобудування»
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки(спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань
Спеціаль-
ності
Ліцензовані
обсяги

Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання, грн

Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма
Заочна форма
Денна форма
Заочна форма
Денна форма
Заочна форма
13
«Механічна інженерія»
133
Галузеве машинобудування
3200
2000
Всього:
50
50
- на основі базової загальної середньої освіти


3р.10м
(46міс.)- на основі загальної середньої освіти


18
«Виробництво та технології»
182
Технології легкої промисловості (Моделювання та конструювання промислових виробів)
3500
2000
Всього:
125
30
- на основі базової загальної середньої освіти


3р.10м
(46міс.)
1р.10м


- на основі загальної середньої освіти


2р.10м
(34міс.)18
«Виробництво та технології»
182
Технології легкої промисловості (Швейне виробництво)
3500
2000
Всього:
100
50
- на основі базової загальної середньої освіти


3р.10м
(46міс.)
1р.10м


- на основі загальної середньої освіти


2р.10м
(34міс.)07
«Управління та адміністрування»
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
4000
2000
Всього:
50
25
- на основі базової загальної середньої освіти


2р.10м
(34міс.)
2р.5м
(29міс.)


- на основі загальної середньої освіти


1р.10м
(22міс.)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва
Код
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076

Українська мова
диктант
4
математика
4
Галузеве машинобудування
133

Українська мова

диктант
4
математика
4
Технології легкої промисловості (Швейне виробництво)
182

Українська мова
диктант
4
математика
4
Технології легкої промисловості (Моделювання та конструювання промислових виробів)
182

Українська мова
диктант

математика
4

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів
Вага предметів сертифікату ЗНО
Вага атестату про повну загальну освіту
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва
Код
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076

Українська мова
та література
0,5
0,1
100
математика

або історія України
0,4

100
Галузеве машинобудування
133

Українська мова
та література

0,5
0,1
100
математика
або історія України
0,4

100
Технології легкої промисловості (Швейне виробництво)
182

Українська мова
та література
0,5
0,1
100
математика
або історія України
0,4

100
Технології легкої промисловості (Моделювання та конструювання промислових виробів)

182

Українська мова
та література

0,5
0,1
100
математика
або історія України
0,4

100


РОЗКЛАД РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З 1 ЛИПНЯ ПО 14 СЕРПНЯ 2017 РОКУ


Понеділок - П’ятниця
1000 - 1700
Перерва 1300 - 1400
Субота - Неділя
1000 - 1400

  З 15 СЕРПНЯ ПО 30 СЕРПНЯ 2017 РОКУ.


Понеділок - П’ятниця
1000 - 1700
Перерва 1300 - 1400
Субота
1000 - 1400

Неділя
Вихідний
 
Терміни прийому заяв і документів та інші правила прийому 
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

 кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)  таблиця за посиланням

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЛКЛП КНУТД, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
ОКР кваліфікованого робітника
ОКР кваліфікованого робітника
Початок прийому заяв та документів
10 липня 2017 року
10 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад
1800год 8 серпня 2017 року
1800 год 8 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
1800год 8 серпня 2017 року
1800год 8 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем вступних випробувань
09 серпня – 14 серпня 2017 року
09 серпня – 14 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 не пізніше
1200 години
15 серпня 2017 року

не пізніше
1200 години
15 серпня 2017 року
Виконання вимог
 рекомендованими до зарахування вступниками
за державним замовленням – 17 серпня до 1800 год;
за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18 серпня 2017 року
за державним замовленням – 17 серпня до 1800 год;
за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням - не пізніше 1200 год 18 серпня 2017р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 20 серпня 2017 р.

за державним замовленням - не пізніше 1200 год 18 серпня 2017р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 20 серпня 2017


Немає коментарів:

Дописати коментар