Циклові комісії

Комісія соціогуманітарної підготовки та загальноосвітніх дисциплін

Дисципліни комісії:
"Українська мова", "Українська література", "Історія України", "Всесвітня історія" "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Правознавство", "Світова література", "Культурологія", "Іноземна мова", "Основи філософських знань", "Людина і світ", "Соціологія", "Основи психології", "Фізична культура", "Захист Вітчизни".

 Штат педагогічного персоналу циклової комісі:
Лобуренко К. І. - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії;

Козачук Т. В.викладач історії, спеціаліст 1-ої категорії; Лепех Н. В.викладач  світової літератури, спеціаліст вищої категорії; Яшовська І. В.викладач української мови, спеціаліст; Живора О. О. - викладач іноземної мови, спеціаліст вищої-ої категорії;; Недопольська С. М. - викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії; Лопушанська О. С. - викладач англійської мови, спеціаліст; Семенюк О. Я - зав. денного відділення, викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії; Бартіш Г.П. викладач іноземної мови, спеціаліст; Янжула О. В.викладач історії, спеціаліст вищої категорії; Горячев О. В.викладач соціології, спеціаліст вищої категорії; Решітник А. М - зав. бібліотекою.викладач історії, спеціаліст1ої категорії; Блохіна Н. В. викладач фізвиховання, спеціаліст вищої категорії.; Деркач А.А. викладач фізвиховання, спеціаліст

Комісія природничо-математичних дисциплін

Дисципліни комісії:
Фізика, хімія, біологія, екологія, інформатика, астрономія, мікропроцесорна техніка, математика,географія
Штат педагогічного персоналу циклової комісі:
Дідик О. М. - голова циклової комісії; старший викладач, спеціаліст вищої категорії
Юристовська Л. В. - викладач математики, спеціаліст вищої категорія, старший викладач; Кошеленко Т. А - викладач прикладної інформатики, завідувач денним відділенням, викладач-методист; Мельник М. С. - викладач хімії, спеціаліст, викладач-методист; Страхоцька О. В. - викладач біології, спеціаліст вищої категорії; Величкович О. Р. - викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії; Сисак А. В. викладач інформатики, спеціаліст; Демчук О. С. - викладач математики, спеціаліст.

Комісія технічних дисциплін

Спеціальність: 5.05160201 "Швейне виробництво"
Дисципліни комісії:
матеріалознавство, технологія швейних виробів, навчально-виробнича практика.
Штат педагогічного персоналу циклової комісі:
Васьків К. С. - голова комісії, викладач-методист, "Відмінник освіти України";
Креденець Н. Д. - директор коледжу, викладач-методист, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти;
Виговська Л. С. - викладач технології швейних виробів, "Відмінник освіти України", викладач-методист, ; Чупіна О. В. - викладач технології швейних виробів, спеціаліст вищої категорії; Вишнякова Т. В. - викладач технології швейних виробів, старший викладач, спеціаліст першої категорії; Остафій Г. П. - викладач технології швейних виробів,спеціаліст першої категорії.


Майстри виробничого навчання:  Павлючик С. М - майстер 10-й розряд; Тістик А. В. -   майстер 10-й розряд ; Войтанович Л. П -   майстер 11-й розряд ; Бурдан О.М; Перервіна Ю.М.; Дацко С.В.

Комісія фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін

Спеціальність: "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості"
Дисципліни комісії: креслення, металознавство, БЖД, основи технічної механіки, теоретична механіка,обладнання галузі, загальна електротехніка, основи електроніки, автоматизація технологічних процесів галузі, основи стандартизації, охорона праці, гідроавтоматика,мікропроцесорна техніка.

Штат педагогічного персоналу циклової комісі:
Березко Л. М. - голова комісії, викладач-методист вищої категорії

Скоропад О.Ю.- викладач креслення;  Шутка Р. С. - викладач обладнання галузі; Санагурська О.Л.- викладач електротехніки; Романюк О. О. - викладач охорони праці; Старий А.Р. - викладач обладнання галузі; Кормило С.М.- майстер виробничого навчання; Колодчак Л. М. - викладач обладнання галузі; Кошеленко Т. А.- викладач прикладної інформатики; Дідик О. М.- викладач автоматизації технологічних процесів; Білосніжка Г. П - викладач технічної механіки.

Комісія професійно - орієнтованих та спецдисциплін

Спеціальність: "Моделювання та конструювання промислових виробів"
Дисципліни комісї: Рисунок, живопис, художнє проектування виробів, оздоблення одягу, композиція костюма, історія стилю в мистецтві та костюмі, конструювання виробів, проектування пластичних форм одягу, антропологія та біомеханіка, основи САПР виробництва, конструювання виробів з різних матеріалів;  конструювання виробів на фігури різної тілобудови

Штат педагогічного персоналу циклової комісії:
Бакалінська Христина Гайдісівна – викладач спеціаліст 1-ої категорії, голова циклової комісії, член спілки дизайнерів України;

Біла І.О.– викладач рисунку та живопису; спеціаліст вищої категорії; Войтович О.В – викладач конструювання,спеціаліст І категорії; Говда С.А – викладач конструювання, спеціаліст І категорії; Драчук О.М – викладач конструювання, спеціаліст І категорії; Король Н. Я. – викладач художнього проектування, спеціаліст І категорії; Мазур Л. О. – викладач спецдисциплін, спеціаліст ІІ категорії; Мазур Т. М. – викладач конструювання, спеціаліст ІІ категорії; Кушнір О. В - викладач констуювання, спеціаліст, магістр "Конструювання та технології швейних виробів; Семко А.О.– викладач рисунку та живопису, спеціаліст вищої категорії; Мельник О.І.- викладач конструювання;Сумик Олександра Андріївна – викладач конструювання, спеціаліст вищої категорії, член спілки дизайнерів України.
Майстри виробничого навчання: Гетьман Н.І ; Павлючик С.М; Тістик А.В; Бурдан О.М.; Войтанович Л.М.; Перервіна Ю.М; Дацко С.В.

Комісія економічних дисциплін

Спеціальність: "Комерційна діяльність"
Дисципліни комісії: політична економіка, маркетинг, комунікаційна діяльність, мікроекономіка, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економічний аналіз, менеджмент, комерційна діяльність, комерційне товарознавство, макроекономіка, ЗЕД, податкова система, економіка організації виробництва, статистика, комерційне товарознавство, ринкові дослідження, інфраструктура товарного ринку, ціноутворення.
Штат педагогічного персоналу циклової комісії:
Пришляк Г. М. - голова комісії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
Ходань О. Л.  - кандидат педагогічних наук, заступник директора з виховної роботи, викладач комерційного товарознавства; спеціаліст вищої категорії, доцент, старший викладач; Мовчан В. П. - викладач маркетингу, методист коледжу, спеціаліст 1-ої категорії,; Колодчак О. С. - заступник директора з виробничої практики, спеціаліст вищої категорії,старший викладач;  Солтис Ю. В. - викладач фінансів підприємст; спеціаліст, магістр управління навчальними закладами; Лойко І. Р - викладач зовнішньо економічної діяльності,спеціаліст; Мельник О. М. -викладач економіки підприємств; спеціаліст 2-ої категорії, ; Ткачук С. О-викладач економіки, організації та планування виробництва, спеціаліст вищої категорії,старший викладач; Лелик А. І.- викладач економіки, організації та планування виробництва, спеціаліст I-ої категорії, ; Луців О.М - викладач економічної теорії, спеціаліст.

Немає коментарів:

Дописати коментар